Na našej stránke používame súbory COOKIES, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie COOKIES na našej stránke.
Menu
Vy ste navštívili: > >

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre
účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu
internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1.Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Valentins s.r.o., so
sídlom Pekárska 14, Trnava 917 01, Slovenská republika, identifikačné číslo:
52 300 013, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 44285/T
(ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Pekárska 14, 
Trnava 917 01, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@valentins.sk,
telefón +421 948 778 008.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto
správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za
prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom
voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle
čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však
do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:

ShopRenter Kft. (prevádzkovateľ eshopového systému ShopRenter),

General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (dopravca),

Barion Payment Inc. (elektronický emitent peňazí),

Octonull Kft. (fakturačný systém Billingo).

PayPal Inc.(internetový platobný systém)

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k
Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov,
prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných
údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný
správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred
takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať
na emaily info@valentins.sk
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené
alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného
úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je
zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu
zmluvy.
Tu si môžete stiahnúť ochranu osobných údajov v PDF formáte: Ochrana osobných údajov (stiahnúť)
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 5..8.2019.
 

Hľadanie